• overig
  Telen met Toekomst, Sectorteam Bloembollen
  2010

  Richtlijnen grondontsmetting Monam/Basamid tegen stengelaaltjes

  Verschillende bedrijven en instanties hebben samengewerkt om richtlijnen op te stellen voor de grondontsmetting met Monam/Basamid tegen stengelaaltjes.

 • overig
  WUR_staff repository
  2010

  Richtlijnen grondontsmetting Monam/Basamid tegen stengelaaltjes

  Verschillende bedrijven en instanties hebben samengewerkt om richtlijnen op te stellen voor de grondontsmetting met Monam/Basamid tegen stengelaaltjes.

 • factsheet
  Telen met Toekomst
  2010

  Richtlijnen voor een optimale toepassing van grondontsmetting met Monam Cleanstart en Basamid Cleanstart tegen stengelaaltjes

  Dit document geeft richtlijnen voor een optimale grondontsmetting met Monam Cleanstart en Basimid Cleanstart tegen stengelaaltjes.

 • overig
  Telen met Toekomst [etc.]
  2010

  Richtlijnen voor een optimale toepassing van grondontsmetting met Monam Cleanstart en Basamid Cleanstart tegen stengelaaltjes

  Dit document geeft richtlijnen voor een optimale grondontsmetting met Monam Cleanstart en Basimid Cleanstart tegen stengelaaltjes.

 • rapport
  Proeftuin Zwaagdijk
  2011

  Bestrijding knolcyperus m.b.v. Monam

  Om knolcyperus te bestrijden heeft Proeftuin Zwaagdijk in 2006 en 2007 goede ervaringen opgedaan met het toepassen van grondontsmetting met het middel Monam (750 l/ha) in de periode eind mei/begin juni. Na deze positieve ervaring leeft de vraag of het middel Monam ook in een andere periode van het jaar (zowel vroeger als later) effectief is. In dit onderzoek is tevens gekeken naar de effectiviteit van Monam in de diverse grondlagen, waarbij monsters uit 3 grondlagen genomen zijn. Dit onderzoek is door Proeftuin Zwaagdijk uitgevoerd op een zeer zwaar besmet perceel in Beilen (Drenthe).

 • overig
  Wageningen University & Research
  2023

  Grondontsmetting Zand

  De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit de systeemproeven van de PPS Beter Bodembeheer. Natte grondontsmetting met het middel Monam werd gebruikt om ziekteverwekkers in de bodem in toom te houden. Door strengere wetgeving is het middel nu verboden. Er is gezocht naar alternatieve methoden zoals: • Anaerobe grondontsmetting (AGO): 40 ton vers gras per ha in de bouwvoor inwerken en gedurende acht weken afdekken met plastic. Bij de omzetting van het organische materiaal ontstaan afbraakproducten en wordt zuurstof onttrokken waardoor diverse bodempathogenen sterven. • Biofumigatie: Voornamelijk brassica-soorten als groenbemesters telen en vervolgens de biomassa fijn hakselen en inwerken. De glucosinolaten in het gewas worden omgezet in isothiocyanaten die giftig zijn en qua werking veel lijken op het middel Monam.

 • rapport
  Van der Hulst en Klein Projecten
  2006

  Biologische grondontsmetting zomerbloemen

  Biologische grondontsmetting is een extra mogelijkheid voor zomerbloementelers en seringenkwekers om grond te ontsmetten. De toepasbaarheid van biologische grondontsmetting in de zomerbloementeelt hangt af van de plagen waar het bedrijf mee te maken heeft. Biologische grondontsmetting heeft een gunstige invloed op de bestrijding van schimmels, ziekten en aaltjes, maar het onkruidzaad blijft grotendeels intact. Daarnaast is het zoeken naar een juist moment in het teeltschema om biologische grondontsmetting uit te voeren. Ook gezien de kosten is het interessant biologische grondontsmetting toe te passen op het bedrijf. De kosten worden geschat op 7.850 euro per hectare

 • artikel
  Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw 10 9: 14 - 15
  2014

  'De lat voor toepassing van Monam ligt nu te hoog'

  Waarschijnlijk als eerste in Nederland heeft loonwerker Christel Thijssen een spitmachine uitgerust met plasticlegger, om volgens de nieuwe regels metamnatrium te kunnen inwerken. „Technisch kan alles. Maar het wordt nu wel vreselijk duur en onpraktisch. Dat schaadt de sector. Wij zijn topsporters, maar de lat ligt nu echt te hoog.”

 • artikel
  Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw 5: 37
  2011

  ‘Steeds gerichter ontsmetten’ : Christel Thijssen: zorgvuldig omgaan met Monam : thema aaltjes

  Akkerbouwers kiezen bij grondontsmetting steeds vaker voor pleksgewijze toediening. „Daar ben ik voorstander van”, zegt Christel Thijssen in Nieuwehorne. Opmerkelijk, want hij is in 2011 begonnen als zelfstandige grondontsmetter.

 • factsheet
  PPS Beter Bodembeheer
  2023

  Grondontsmetting : Zand : Beter bodembeheer

  De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit de systeemproeven van de PPS Beter Bodembeheer. Natte grondontsmetting met het middel Monam werd gebruikt om ziekteverwekkers in de bodem in toom te houden. Door strengere wetgeving is het middel nu verboden. Er is gezocht naar alternatieve methoden zoals: • Anaerobe grondontsmetting (AGO): 40 ton vers gras per ha in de bouwvoor inwerken en gedurende acht weken afdekken met plastic. Bij de omzetting van het organische materiaal ontstaan afbraakproducten en wordt zuurstof onttrokken waardoor diverse bodempathogenen sterven. • Biofumigatie: Voornamelijk brassica-soorten als groenbemesters telen en vervolgens de biomassa fijn hakselen en inwerken. De glucosinolaten in het gewas worden omgezet in isothiocyanaten die giftig zijn en qua werking veel lijken op het middel Monam.

 • factsheet
  2016
 • artikel
  Aurora magazine / uitgave van Asparagus Centre 9 4: 21 - 23
  2011

  Herbie-innovatie in biologische grondontsmetting

  Biologische grondontsmetting heeft met name in de aspergeteelt goede resultaten opgeleverd. Proeven met gedefinieerde plantaardige fermentatieproducten, die zijn ontwikkeld door Thatchtec en onderzocht door Wageningen UR/PPO-AGV, beloven nog betere perspectieven.

 • artikel
  2011

  Herbie-innovatie in biologische grondontsmetting

  Biologische grondontsmetting heeft met name in de aspergeteelt goede resultaten opgeleverd. Proeven met gedefinieerde plantaardige fermentatieproducten, die zijn ontwikkeld door Thatchtec en onderzocht door Wageningen UR/PPO-AGV, beloven nog betere perspectieven.

 • presentatie
  WUR_staff repository
  2010
 • rapport
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
  2011

  Doorontwikkelen biologische grondontsmetting (BGO)

  Centrale doelstelling van dit project was het verkrijgen van inzicht in het werkingsmechanisme van Biologische Grond Ontsmetting (BGO). Met kennis over het werkingsmechanisme kan de werking van BGO onder verschillende omstandigheden worden verbeterd en kan de tijdsduur voor toepassing van BGO mogelijk worden verkort. Er zijn twee processen onderzocht; anaerobie door het inwerken van organische stof en afdichting met folie (BGO) en anaerobie door met water verzadigde grond maar zonder ingewerkte organische stof (Inundatie). Daarnaast is het effect van afdichting van grond onderzocht zonder extra toegevoegde organische massa.

 • rapport
  HLB
  2009

  Dieptewerking van natte grondontsmetting op kleigrond

  In de periode 2006-2008 werden twee proeven uitgevoerd op zware kleigrond. Via twee types spitinjecteurs werd op 22 tot 30 cm diepte het ontsmettingsmiddellen toegediend. Dit in het kader van aaltjesbeheersing op zware kleigronden. Met beide spitinjecteurs was een bewerking van de grond tot 30 cm diep uitvoerbaar maar liet de afdichting van de bovenlaag niet altijd het gewenste resultaat zien. De bestrijding van de aardappelcysteaaltjes was in Westhoek alleen in de bovenste 0-20 cm bij 22 cm spitten hoog. Bij diepere lagen en bij 30 cm spitten is de bestrijding onvoldoende. In Sint Annaparochie werd in de laag 0-20 cm een goede bestrijding gemeten bij 22 cm diep spitten. Monam 400 l/ha leek hier iets sterker dan de 300 l/ha. Bij 30 cm diep spitten zijn geen effecten gevonden. In de diepere lagen werd ook in Sint Annaparochie geen doding van aardappelcysteaaltjes gevonden.

 • overig
  WUR_staff repository
  2009

  De bodem onder biologische grondontsmetting

  Biologische grondontsmetting (BGO) werkt tegen schadelijke bodemorganismen, maar de vraag is hoe? Het antwoord daarop is nodig om deze manier van grondontsmetting breder toepasbaar te maken. Het gebruik van gedefinieerde producten in plaats van gras biedt daarvoor perspectief

 • presentatie
  Wageningen UR.
  2010

  De bodem onder biologische grondontsmetting

  Presentatie over de bodem onder biologische grondontsmetting

 • presentatie
  WUR_staff repository
  2010

  De bodem onder biologische grondontsmetting

  Presentatie over de bodem onder biologische grondontsmetting

 • rapport
  Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas
  1963
1 2 3 ... 19