Menu

‘video’

Terreinbeheer
Akkerbouw
Leermiddelen
factsheet
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
groenkennisnet.nl
www.kasalsenergiebron.nl
www.coebbe.nl
circularbiobaseddelta.nl
reststromen
voeding
Artikel
KOM21008
KOM21015
KOM21004
KOM20036
KOM20047
KOM21003
KOM21019
KOM20001
KOM20004
KOM20010
KOM20019
KOM20022
KOM20002
KOM20032
KOM20038
KOM20039
KOM20006
Sturen op Natuur
KOM20016
 • rapport
  Planbureau voor de Leefomgeving
  2017

  Achteruitgang insecten

  In een recent verschenen publicatie is geconstateerd dat insecten in Duitsland sterk afnemen. Het PBL heeft op basis van beschikbare informatie gekeken of een dergelijke trend ook in Nederland gaande is.

 • artikel
  Natura vol. 103 no. 1
  2006

  Insecten: Cool

  zonder beschrijving

 • artikel
  Album der natuur vol. 46 no. 1, pp. 42-46
  1897

  Inlandsche insecten

  Zonder twijfel behooren de insecten tot die afdeelingen der levende natuur, die voor eerstbeginnenden de grootste aantrekkelijkheid hebben. Het verzamelen van planten of plantendeelen en het verzamelen van insecten zijn de twee groote wegen, waar langs de meesten hunne studiën van het leven beginnen. De talrijkheid der vormen, hun onovertroffen sierlijkheid en verscheidenheid, de gemakkelijkheid van het verzamelen en praepareeren, de mogelijkheid om zonder al te veel kosten een vrij uitgebreide verzameling bijeen te brengen, ziet daar zoovele oorzaken, die samenwerken om juist voor deze twee groepen van levende wezens de belangstelling in de hoogste mate te prikkelen. Deze natuurlijke neiging behoeft echter leiding. De eerstbeginnende moet zich op het voor hem nieuwe en schijnbaar onafzienbare gebied kunnen oriënteeren, hij moet leeren, op welke eigenschappen en kenmerken der verzamelde voorwerpen hij het meest moet le

 • overig
  Insecten Experience
  2011

  Insecten Experience

  zonder beschrijving

 • artikel
  Grondboor & Hamer vol. 69 no. 4, pp. 165-166
  2015

  Insecten Nieuws

  Onlangs werd door onderzoekers een nieuw soort kakkerlak gevonden in barnsteen uit Noord Birma (Myanmar). Het exemplaar werd aangetroffen in de museum-collectie van Stuttgart in een stuk ‘burmiet’ (zoals barnsteen uit Birma genoemd wordt). De ouderdom is Boven-Krijt / Vroeg-Cenomaan (99 Ma). Het gaat om een bijna gaaf mannetje met een uitzonderlijk lange kop. De onderzoekers noemden de soort daarom Manipulator modifi caputis (Latijn: modifi care = regelen; caput = hoofd). De lange kop (bijna 2 cm) duidt op een leven als jager.

 • artikel
  De Levende Natuur vol. 20 no. 6, pp. 120-120
  1915

  Nederlandsche insecten

  zonder beschrijving

 • artikel
  De Levende Natuur vol. 22 no. 4, pp. 154-154
  1917

  Insecten in 1917

  zonder beschrijving

 • artikel
  De Levende Natuur vol. 22 no. 10, pp. 383-383
  1918

  Insecten in 1917

  zonder beschrijving

 • artikel
  Entomologische Berichten vol. 15 no. 12, pp. 254-254
  1954

  Ingevoerde insecten

  zonder beschrijving

 • artikel
  De Levende Natuur vol. 39 no. 11, pp. 368-368
  1935

  Verdronken insecten

  zonder beschrijving

 • artikel
  Entomologische Berichten vol. 6 no. 123, pp. 46-47
  1922

  Badende insecten

  zonder beschrijving

 • artikel
  Entomologische Berichten vol. 13 no. 295, pp. 14-14
  1950

  Insecten in vliegtuigen

  zonder beschrijving

 • artikel
  Entomologische Berichten vol. 14 no. 340, pp. 372-372
  1953

  Aangespoelde insecten.

  zonder beschrijving

 • artikel
  Entomologische Berichten vol. 10 no. 225, pp. 111-112
  1939

  Insecten-Phaenologie.

  zonder beschrijving

 • artikel
  De Levende Natuur vol. 1 no. 6, pp. 109-112
  1896

  Insecten Verzamelen

  zonder beschrijving

 • artikel
  De Levende Natuur vol. 5 no. 1, pp. 22-22
  1900

  Insecten bepalen

  zonder beschrijving

 • artikel
  Entomologische Berichten vol. 10 no. 231, pp. 209-210
  1940
 • artikel
  Natura vol. 103 no. 2
  2006

  Insecten: Eieren zoeken

  zonder beschrijving

 • artikel
  Natura vol. 103 no. 6
  2006

  Insecten: Winterse metamorfose

  zonder beschrijving

 • overig
  2018

  Insecten in het natuurbeheer

  Het gaat slecht met de insecten, zowel in natuurge- bieden als daar buiten. Intensivering van de land- bouw, een overmatige stikstofdepositie, het gebruik van insecticiden, een beheer dat soms niet voldoende rekening houdt met insecten en relatief kleine re- servaten in een grote ‘vijandige’ omgeving hebben een negatief effect op het aantal en de diversiteit aan insecten. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de diversiteit aan insecten zelf, maar ook voor andere diergroepen zoals vogels die insecten als voedselbron hebben en voor de bestuiving van gewassen. Natuurbeheerders alleen kunnen deze problemen uiteraard niet helemaal alleen oplossen. De verzuring door landbouw, verkeer en industrie vereisen gerich- te bronmaatregelen. En die worden door de sectoren ook wel genomen. Toch kunnen natuurbeheerders wel acties ondernemen om in hun eigen terreinen een hogere insectendiversiteit- én massaliteit te reali- seren. De afgelopen jaren is de nodige nieuwe kennis ontwikkeld over mogelijke herstelstrategieën. Dat heeft voor een aantal situaties al geleid tot praktisch hanteerbare adviezen voor een insectenvriendelijk beheer. In dit themanummer over insecten komt een aan- tal OBN-onderzoeken aan bod waarin insecten een (hoofd-)rol spelen.

1 2 3 ... 1010