Nieuws

Innovatie en samenwerking centraal op Future Farming & Food Experience

Samenvatting
  • Onderwerp
    precisielandbouw, strokenteelt, elektrificatie, landbouwvoertuigen, evenement
  • Interessant voor
    akkerbouwer, tuinder, loonwerker
Bekijk de bronnen
Hoe ziet de toekomst van de Nederlandse tuin- en akkerbouw er uit? Samen met een duizendtal bezoekers ving Groen Kennisnet op de derde editie van de Future Farming & Food Experience een glimp op van deze toekomst. Een blik op de laatste innovaties, wetenschap en technologieën in precisielandbouw.

De derde editie van de Future Farming & Food Experience vond op 30 mei 2024 plaats op de Boerderij van de Toekomst nabij Lelystad. Organisaties zoals Nationale Proeftuin voor Precisielandbouw (NPPL), Boerderij van de Toekomst, ACRRES, Groeikracht Cosun en IRS presenteerden met steun van de provincie Flevoland de laatste innovaties en technologieën in precisielandbouw.

Robotisering

De landbouwrobots en autonome trekkers waren een grote publiekstrekker. Bezoekers voelden de nieuwste technologieën en innovaties ‘op het droge’ van dichtbij aan de tand. De natte omstandigheden in het veld zorgde ervoor dat de live demonstraties in het veld niet konden doorgaan. Toch was er nog steeds genoeg te zien, want veel van deze slimme apparaten werden door de standhouders in stilstand tot leven gewekt.

Samen pionieren en innoveren

Samenwerking en kennisdeling stonden ook dit jaar centraal op de Future Farm en Food Experience. De vraag-maar-raak sessies en veldrondleidingen faciliteerden een open dialoog tussen boeren, onderzoekers en tech-bedrijven. Deze discussies en gesprekken droegen bij aan een dieper begrip van hoe precisielandbouw kan bijdragen aan een efficiëntere en duurzamere landbouwpraktijk met een sluitend verdienmodel.

De verschillende sleutel-onderwerpen die tijdens deze dag aan bod kwamen zoals strokenteelt, databeheer en robotisering zullen de komende maanden extra onder de aandacht gebracht worden op zowel Groen Kennisnet als op de website van de Nationale Proeftuin voor Precisielandbouw (NPPL).

Bronnen

(3)