Nieuws

Nieuwe lectoratenpagina: Duurzame paardenhouderij en paardensport

Op de groene hogescholen wordt door lectoren en hun teams vernieuwend onderzoek uitgevoerd. Dr. Inga Wolframm is lector duurzame paardenhouderij en paardensport en heeft op Groen Kennisnet een lectoratenpagina waarop de resultaten van haar onderzoek straks te vinden zijn.

Wat is een lectoraat?

Een lector werkt niet alleen. De onderzoeken worden gezamenlijk in een kenniskring opgezet en uitgevoerd. Deze kenniskring bestaat uit een team van docent-onderzoekers die verbonden zijn aan dezelfde hogeschool, soms aangevuld met relaties uit de beroepspraktijk. Een lectoraat is dus méér dan alleen de lector. Op Groen Kennisnet zijn ruim 60 lectoraten vertegenwoordigd.

Wat wil het lectoraat Duurzame paardenhouderij en paardensport?

“Wij willen het beste in onze paardensector naar boven halen. Goed onderbouwd, betrouwbaar onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. Gelukkig is er al veel wetenschappelijke kennis; de uitdaging is om deze goed te verankeren in de praktijk, met concrete handvatten voor alle betrokkenen.” Nauwe samenwerking met stakeholders van binnen én buiten de sector is volgens lector Inga Wolframm essentieel: “Ik wil in gesprek gaan met zo veel mogelijk partijen, en zo samen bijdragen aan een duurzame, verantwoorde paardensport en paardenhouderij.”

Lectoraten op Groen Kennisnet

Het delen van actuele, praktijkgerichte kennis binnen het groene domein is waar Groen Kennisnet zich in specialiseert. Daarom bieden we alle lectoraten van de groene hogescholen – Aeres Hogeschool, HAS Green Academy, InHolland en Van Hall Larenstein – een plek aan op Groen Kennisnet om hun kennis te delen. Op deze pagina’s presenteren de lectoren zichzelf, publiceren ze informatie over de onderzoeksprogramma’s, en verschijnen de onderzoeksresultaten in de kennisbank. Ben je een lector maar heeft jouw lectoraat nog geen pagina? Neem dan contact met ons op.