Lectoraat

Duurzame paardenhouderij en paardensport

Samenvatting
 • Onderwerp
  Duurzaamheid
 • Interessant voor
  Paardenhouderij
Bekijk de bronnen
Per 1 september 2022 geeft dr. Inga Wolframm invulling aan het lectoraat Duurzame paardenhouderij en paardensport. Met dit lectoraat wordt een brug geslagen tussen wetenschap en praktijk. Centraal staat de vraag hoe de paardensector duurzaam ingericht en toekomstbestendig gemaakt kan worden, met aandacht voor dier, mens en milieu.

Het is onze visie om de paardensector een voortrekkersrol te laten nemen in hoe een symbiotische, harmonieuze en duurzame interactie tussen dier, mens en natuur eruit zou kunnen zien. Met het lectoraat Duurzame Paardenhouderij en Paardensport willen we een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Onze missie is dan ook het ontwikkelen van toegepaste en toepasbare kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek gericht op:

 • Duurzaam paardenwelzijn en humane gedragspsychologie
 • Duurzaam ondernemen
 • Duurzame omgeving voor paard en mens

Dit doen wij samen met nationale en internationale kennispartners, paardensportbonden, brancheorganisaties, publieke en overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers, verenigingen, en natuurlijk paardensporters en -eigenaren. Hiermee zetten wij in op een integrale kennisketen, en zorgen wij ervoor dat partners elkaar versterken en bestaande en toekomstige kennis effectief wordt benut en ingezet.

De overkoepelende doelstelling van het lectoraat is het verkrijgen van meer inzicht rondom de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige paardensector, met aandacht voor paard, mens, omgeving en milieu. Hierin kijken wij naar de verschillende aspecten die nodig zijn om gedrag te veranderen: kennis en kunde, motivatie, attitudes, en denkpatronen, fysieke omstandigheden en de sociale context. Op basis hiervan ontwikkelen wij geschikte transitiepaden naar een duurzamere paardensector.

Onderzoekslijnen lectoraat

1. Duurzaam paardenwelzijn en humane gedragspsychologie

De harmonieuze interactie tussen paard en mens, zowel onder het zadel als ook daarnaast, waarin het welzijn van paarden te allen tijde gewaarborgd is, is een voorwaarde voor een duurzame paardensector.

In deze onderzoekslijn zetten wij in op hoe wij goed onderbouwde, wetenschappelijke inzichten rondom paardenwelzijn en humane gedragspsychologie naar de praktijk kunnen brengen. Welk gedrag kunnen wij observeren, waar willen we naar toe en welke veranderingsprocessen zijn hierin veelbelovend? De inzet en integratie van technologie, AI en sensoren vormt daarnaast een belangrijk aandachtspunt als het gaat om het verbeteren van het welzijn en de langdurige gezondheid van paarden, de harmonie tussen paard en ruiter, tevens de objectieve beoordeling van prestaties.

 • Welke bijdrage leveren innovatie en technologie in de duurzame(re) omgang met paarden en een harmonieuze interactie tussen paard en ruiter?
 • Hoe kunnen nieuwe en bestaande inzichten omtrent het optimaliseren van paardenwelzijn en -gezondheid effectief verankerd worden in de hippische praktijk?

2. Duurzaam ondernemen

Zonder hippische ondernemers geen paardensport! Dankzij zo’n 10.000 paarden(sport)bedrijven, 3.000 ruitersportcentra en -verenigingen, en hippische ondernemers en dienstverleners kunnen onze paarden gehuisvest en verzorgd worden, paardensporters hun passie nagaan en mooie paardensportevenementen georganiseerd worden. Goed verzorgde, energie-neutrale accommodaties die enerzijds de natuurlijke behoeften van paarden bevorderen en hun welzijn optimaliseren, en anderzijds bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, horen hier natuurlijk bij, net als duurzame producten en de duurzame productie ervan.

Met deze onderzoekslijn willen wij de veerkracht van hippische ondernemers helpen versterken, door in te zetten op praktische oplossingen en slimme veranderingsprocessen op weg naar een gezonde, duurzame paardensector.

 • Waar liggen de grootste uitdagingen, knelpunten en kansen op het gebied van duurzaamheid voor hippische ondernemers, bedrijven, verenigingen en (sport of wedstrijd) organisatoren?
 • Hoe kunnen wij duurzaamheid bij hippische stakeholders effectief stimuleren en implementeren?

3. Duurzame omgeving voor paard en mens

De komende decennia zullen wereldwijd meer dan 33 biljoen dollar per worden uitgegeven om aan klimaatregelen te kunnen voldoen. Het beschermen van onze omgeving wordt een niet weg te denken aspect van de Nederlandse maatschappij en hiermee een essentieel onderdeel van de paardensector. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het paardenerf zich uitermate goed leent voor o.a. streekeigen beplanting en het gericht verbeteren van de biodiversiteit door bijvoorbeeld het plaatsen van nestkasten en het inzaaien van specifieke kruidenrijke grasmengsels die insecten en vlinders aantrekken, de bodem verbeteren en gezond zijn voor paarden.

In deze onderzoekslijn richten wij ons op vraagstukken omtrent de bijdrage van de paardensector aan het beschermen van natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit, de overgang van stad naar land, groene belevenis, en de natuurlijke integratie van paarden in het Nederlandse landschap.

 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen voor de integratie van paarden en de paardenhouderij in een duurzame gebiedsontwikkeling en de overgang tussen stad en land?
 • Hoe zouden thema’s als biodiversiteit en innovatief natuur- en landschapsbeheer geïntegreerd kunnen worden in huidige paardenhouderij systemen?

Samenwerken binnen én buiten de paardensector

“Wij willen het beste in onze paardensector naar boven halen. Goed onderbouwd, betrouwbaar onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. Gelukkig is er al veel wetenschappelijke kennis; de uitdaging is om deze goed te verankeren in de praktijk, met concrete handvatten voor alle betrokkenen.” Nauwe samenwerking met stakeholders van binnen én buiten de sector is volgens lector Inga Wolframm essentieel: “Ik wil in gesprek gaan met zo veel mogelijk partijen, en zo samen bijdragen aan een duurzame, verantwoorde paardensport en paardenhouderij.”