Nieuws

Nieuwe lectoratenpagina: Eiwittransitie

Peulvruchten - vicki4net via Pixabay
Bron foto: vicki4net (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Eiwittransitie
  • Interessant voor
    Food Professional
Bekijk de bronnen
Op de groene hogescholen wordt door lectoren en hun teams vernieuwend onderzoek uitgevoerd. Martina Sura is lector Eiwittransitie en heeft op Groen Kennisnet een lectoratenpagina waarop de resultaten van haar onderzoek straks te vinden zijn.

Wat is een lectoraat?

Een lector werkt niet alleen. De onderzoeken worden gezamenlijk in een kenniskring opgezet en uitgevoerd. Deze kenniskring bestaat uit een team van docent-onderzoekers die verbonden zijn aan dezelfde hogeschool, soms aangevuld met relaties uit de beroepspraktijk. Een lectoraat is dus méér dan alleen de lector. Op Groen Kennisnet zijn ruim 60 lectoraten vertegenwoordigd.

Wat doet onderzoekt lectoraat Eiwittransitie?

Het nieuw op te richten lectoraat Eiwittransitie heeft tot doel om via het toepassen van nieuwe inzichten en technieken voor de productie van plantaardig eiwitrijk voedsel, bij te dragen aan de transitie naar een meer op plantaardige eiwitten gebaseerde voedselconsumptie. Effecten van deze voedselproductie op de gezondheid van zowel de consument als onze leefomgeving zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Als lector Eiwittransitie aan HVHL wil Martina Sura zich inzetten om onderzoek, onderwijs, werkveld en samenleving te verbinden Ze gaat daarvoor graag nieuwe samenwerkingsverbanden aan om zo de eiwittransitie gezamenlijk mogelijk te maken.

Lectoraten op Groen Kennisnet

Het delen van actuele, praktijkgerichte kennis binnen het groene domein is waar Groen Kennisnet zich in specialiseert. Daarom bieden we alle lectoraten van de groene hogescholen – Aeres Hogeschool, HAS Green Academy, InHolland en Van Hall Larenstein – een plek aan op Groen Kennisnet om hun kennis te delen. Op deze pagina’s presenteren de lectoren zichzelf, publiceren ze informatie over de onderzoeksprogramma’s, en verschijnen de onderzoeksresultaten in de kennisbank. Ben je een lector maar heeft jouw lectoraat nog geen pagina? Neem dan contact met ons op.