Nieuws

Nieuwe lectoraten­pagina: Nature-based River Management

Ooipolder
Bron foto: Ton Haex, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Landschaps- ontwikkeling
  • Interessant voor
    Beleidsmakers, Terreinbeheerders
Bekijk de bronnen
Op de groene hogescholen wordt door lectoren en hun teams vernieuwend onderzoek uitgevoerd. Jantsje van Loon-Steensma is lector Nature-based River Management en heeft op Groen Kennisnet een lectoratenpagina waarop de resultaten van haar onderzoek straks te vinden zijn.

Wat is een lectoraat?

Een lector werkt niet alleen. De onderzoeken worden gezamenlijk in een kenniskring opgezet en uitgevoerd. Deze kenniskring bestaat uit een team van docent-onderzoekers die verbonden zijn aan dezelfde hogeschool, soms aangevuld met relaties uit de beroepspraktijk. Een lectoraat is dus méér dan alleen de lector. Op Groen Kennisnet zijn ruim 60 lectoraten vertegenwoordigd.

Wat is Nature-based River Management?

Nature-based River Management is als nieuw aandachtsgebied volop in ontwikkeling. “In het verleden ging het bij riviermanagement vooral om de afvoer van water (inclusief afvalwater) uit het achterland en om de transportfunctie van de rivier. Ingrepen betroffen bijvoorbeeld het normaliseren van waterlopen, baggeren of de aanleg van kribben,” legt Van Loon-Steensma uit. “In de jaren ’70 kwam er al meer aandacht voor natuur en milieu, en begin 2000 kreeg je het programma Ruimte voor de Rivier. Maar met Nature-based River Management krijgen de natuurlijke processen meer ruimte - je laat de rivier meer zelf doen en monitort wanneer je toch moet ingrijpen.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Early Morning Talk 'Duurzaam watergebruik' - 13 september 2022

Bron: Stichting Kiemt

Lectoraten op Groen Kennisnet

Het delen van actuele, praktijkgerichte kennis binnen het groene domein is waar Groen Kennisnet zich in specialiseert. Daarom bieden we alle lectoraten van de groene hogescholen – Aeres Hogeschool, HAS Green Academy, InHolland en Van Hall Larenstein – een plek aan op Groen Kennisnet om hun kennis te delen. Op deze pagina’s presenteren de lectoren zichzelf, publiceren ze informatie over de onderzoeksprogramma’s, en verschijnen de onderzoeksresultaten in de kennisbank. Ben je een lector maar heeft jouw lectoraat nog geen pagina? Neem dan contact met ons op.