Nieuws

Rechtop vangen van pluimvee: “Nog geen Ei van Columbus!”

Kippen - Jai79 via Pixabay
Bron foto: Jai79 (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Vangmethode kippen
  • Interessant voor
    Pluimveehouders
Bekijk de bronnen
Het afgelopen jaar was het vangen van vleeskuikens regelmatig   in het nieuws. In opdracht van het practoraat Dierenwelzijn en ‑gezondheid is er een kleinschalig praktijkonderzoek uitgevoerd naar twee vangmethodes bij vleeskuikens.

In dit onderzoek zijn vier vangsten geanalyseerd – twee traditioneel en twee rechtop – van steeds iets minder dan duizend vleeskuikens, gehuisvest in het Poultry Innovation Lab. Filmopnames, waarnemingen en geluidsmetingen tijdens het vangen en slachtrapporten van het slachthuis gaven inzicht in de welzijnsimpact van de verschillende methodes.

Tegen de verwachtingen in, leidden de rechtop vangsten in ons onderzoek niet tot minder vangbeschadigingen of afkeuringen. Het aantal geanalyseerde vangsten is te weinig om toeval uit te sluiten, maar desondanks willen wij onze bevindingen graag delen.

Rechtop vangen is lichamelijk belastender en tijdrovender voor de vangers dan traditioneel vangen. Waarnemingen tijdens de vangsten laten richting einde van elke vangst een zichtbare afname in de voorzichtigheid zien waarmee de vleeskuikens in de kratten geladen worden. Tijdens het plaatsen van de vleeskuikens in de kratten wordt meer met de vleugels gefladderd dan tijdens het vangen zelf.

Vangletsel in het nieuws

Vangletsel is het afgelopen jaar weer volop in het nieuws geweest (Trouw, juni 2022). In Nederland worden jaarlijks 600 miljoen slachtkuikens en leghennen geslacht. Caring Vets schat in dat bij ongeveer 25 miljoen van de dieren vangletsel voorkomt (waaronder bloedingen, botbreuken en heupontwrichtingen) tijdens het traditioneel vangen. Daarnaast zou het ondersteboven dragen veel stress bij de kippen veroorzaken. In onderzoek door de WUR (2019) bij 32 koppels kwam naar voren dat de oorzaak van vangschade divers is. Zowel tijdens het vangen als het laden van pluimvee wordt letsel veroorzaakt.

Het slachtproces zelf is ook een oorzaak van bijvoorbeeld vleugelschade. Zwaardere dieren lijken meer letsel op te lopen dan lichtere dieren. Door filmopnames, waarnemingen en geluidopnames van de vangsten in dit onderzoek te maken, wordt nagegaan of de verschillen in vangletsel tussen de verschillende vangmethodes te verklaren zijn. Meer informatie en de onderzoeksresultaten vind je in onderstaand artikel in de kennisbank.