Menu

Vakinformatie voor de pluimveehouder

Actueel in de pluimveehouderij

Inhoudsopgave
Agenda
Evenement
In de Nederlandse veehouderij gaat de komende jaren veel aandacht uit naar het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Dat vraagt om innovaties! Maar innovaties die bijdragen aan een lagere uitstoot en opwarming tegengaan, kunnen juist haaks staan op dierenwelzijn hebben of omgekeerd. Het Barth-Misset Fonds nodigt studenten daarom uit met creatieve en gedurfde voorstellen te komen voor innovaties in de veehouderij die een goede balans laten zien: ze dragen bij aan een gezonde leefomgeving en beschermen het milieu, dragen bij aan dierenwelzijn én zijn haalbaar en houdbaar voor boeren en/of transporteurs.

Meer weten over de belangrijkste thema's

Dossier
Het produceren van gezonde dieren met een minimaal gebruik van antibiotica is maatschappelijk gezien zeer belangrijk. Wageningen Livestock Research en het Ontwikkelcentrum hebben vijf kennisclips gemaakt over preventieve diergezondheidszorg in de vleeskuikenhouderij. Door te voorkomen dat dieren ziek worden, kan het gebruik van antibiotica in de vleeskuikenhouderij aanmerkelijk verminderd worden. ‘Good practices’ van diergezondheidsmanagement worden uitgelegd door experts uit de praktijk en onderzoek. Onder de titel ‘Gezonde vleeskuikens’ kunnen de vijf kennisclips ingezet worden als lesmateriaal binnen het groen onderwijs, maar ook kunnen ze gebruikt worden door vleeskuikenhouders bij het inwerken van nieuw personeel.
Dossier
Voer is een van de primaire levensbehoeften van het dier. Deze pagina gaat over alles wat komt kijken bij zowel de samenstelling va het voer zelf, als het voeren van vleeskuikens en leghennen. Het voer voor de pluimveehouderij wordt aangeleverd door voerleveranciers. Het houderijsysteem is niet grondgebonden, en pluimveehouders verbouwen het voer vaak niet zelf. Denk bij kippenvoer bijvoorbeeld aan de samenstelling van het voer, de voerbehoefte van de kip, hoe je een rantsoenberekening maakt. En hoe werkt de spijsvertering? Hoe heeft voeding effect op de gezondheid en het gedrag? De antwoorden vind je in dit dossier.
Dossier
Vogelmijt (Dermanyssus gallinae), een parasiet die in de volksmond ook wel bloedluis wordt genoemd, is de belangrijkste plaag in de legpluimveesector. Iedere parasiet heeft een gastheer nodig om te leven. De vogelmijt kiest daarvoor de hen en diverse soorten wilde vogels. Zo vind je ze ook regelmatig in vogelnesten. Incidenteel kan de vogelmijt ook zoogdieren en zelfs mensen belagen. De vogelmijt bezoekt de hen vooral 's nachts. Vogelmijten komen op alle bedrijfstypen voor, zowel in de biologische houderij als op bedrijven met verrijkte kooien of koloniehuisvesting. Een vogelmijtenplaag richt aanzienlijke schade aan op bedrijven en tast de gezondheid en het welzijn van mens en dier aan.

Nieuwsbrief Groen Kennisnet

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws van Groen Kennisnet? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Video

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Ervaringen van een pluimveehouder met IPM Vogelmijt

Kennis op Maat project IPM Vogelmijt

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Samen innoveren door actueel pluimveeonderzoek

Webinar Poultry Expertise Centre