Terreinbeheer
Akkerbouw
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Engels
groenkennisnet.nl
SABE3-21-02402824
KOM20038
KOM20020
KOM21003
KOM20032
KOM20019
KOM20002
KOM20016
KOM21017
Sturen op Natuur
KOM21015
KOM23010
KOM22006
KOM21005
KOM20001
KOM20022
KOM21001
KOM21009
Artikel
 • artikel
  BloembollenVisie 37: 22 - 23
  2004

  ULO-bewaring maakt lang bewaren en galmijtbestrijding mogelijk

  Koude bewaring van (ijs)tulpen en lelies onder zuurstofloze omstandigheden leveren grote voordelen op voor de kwaliteit van de bewaarde bollen. Deze bewaarmethode bleek ook een rol te spelen in de bestrijding van insecten en mijten. PPO Bloembollen zet de mogelijkheden en beperkingen van deze succesvolle bewaarmethode op een rij.

 • artikel
  BloembollenVisie 2004 (2004) 37
  2004

  ULO-bewaring maakt lang bewaren en galmijtbestrijding mogelijk

  Koude bewaring van (ijs)tulpen en lelies onder zuurstofloze omstandigheden leveren grote voordelen op voor de kwaliteit van de bewaarde bollen. Deze bewaarmethode bleek ook een rol te spelen in de bestrijding van insecten en mijten. PPO Bloembollen zet de mogelijkheden en beperkingen van deze succesvolle bewaarmethode op een rij.

 • video
  Novifarm
  2012

  Aardappelen inschuren

  Alvorens de aardappelen afgeleverd worden, blazen we deze even droog in de schuur.

 • video
  jabobant1
  2013
 • overig
  WUR_staff repository
  2009

  Knolaantasting voorkomen bij inschuren

  Poster met onderzoeksinformatie. In 2009 is het knolbeschermende effect van fungiciden beoordeeld.

 • artikel
  Management&techniek 21 19: 26 - 27
  2016

  Inschuren en teelttechniek op aardappeldemodag

  Op de Aardappeldemodag viel ook een en ander te leren bij het proef- en demoveld en bij de demonstraties met inschuurlijnen.

 • rapport
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
  2002

  Bewaren van onbeworteld stek : bewaring van onbeworteld stek van aster en solidago

  In de praktijk worden geoogste stekken van Aster ericoides en Solidago maximaal een week bewaard. Bij langere bewaring (of transport) treden vaak problemen op als uitval ten gevolge van rot en/of slechte beworteling. Een langere bewaarduur is gewenst, zowel voor planning van werkzaamheden als behoud van kwaliteit bij transport. Bij het begin van het onderzoek is rekening gehouden met een aantal mogelijke oorzaken: Slap gaan als gevolg van overmatig waterverlies; Verdroging en celdood aan wondoppervlak waarna verstoorde wateropname en moeilijker wortelvorming optreedt; Verlies van bewortelingsvermogen; Bladvergeling; bladrot tijdens bewaring gevolgd door schimmelaantasting. Op basis van deze aannames zijn drie proeven uitgevoerd waarbij geïnventariseerd is wat er precies tijdens bewaring gebeurt met vers- en drooggewicht, beworteling en uiterlijke kwaliteit van de stek. Zo werd inzicht verkregen in de primaire oorzaak, waarbij gekeken is of er objectieve meetparameters zijn waarmee bewaarduur of kwaliteitsverlies kan worden gemeten

 • rapport
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw
  2002

  Bewaren van onbeworteld stek : bewaring van onbeworteld stek van aster en solidago

  In de praktijk worden geoogste stekken van Aster ericoides en Solidago maximaal een week bewaard. Bij langere bewaring (of transport) treden vaak problemen op als uitval ten gevolge van rot en/of slechte beworteling. Een langere bewaarduur is gewenst, zowel voor planning van werkzaamheden als behoud van kwaliteit bij transport. Bij het begin van het onderzoek is rekening gehouden met een aantal mogelijke oorzaken: Slap gaan als gevolg van overmatig waterverlies; Verdroging en celdood aan wondoppervlak waarna verstoorde wateropname en moeilijker wortelvorming optreedt; Verlies van bewortelingsvermogen; Bladvergeling; bladrot tijdens bewaring gevolgd door schimmelaantasting. Op basis van deze aannames zijn drie proeven uitgevoerd waarbij geïnventariseerd is wat er precies tijdens bewaring gebeurt met vers- en drooggewicht, beworteling en uiterlijke kwaliteit van de stek. Zo werd inzicht verkregen in de primaire oorzaak, waarbij gekeken is of er objectieve meetparameters zijn waarmee bewaarduur of kwaliteitsverlies kan worden gemeten

 • rapport
  Van der Schild
  1986

  Aardappelbewaring : van inschuren tot afleveren

  Algehele leidraad voor aardappelbewaring

 • video
  Frank Hoeckx
  2013

  Rooien, inschuren en ventileren van aardappelen

  Het rooien, inschuren en ventileren van aardappelen in een nieuwe Agrinbo-Geerkens aardappelbewaarplaats met geïsoleerde drukvaste betonwanden.

 • overig
  WUR_staff repository
  2007

  Voorkomen knolaantasting bij loofdoding en inschuren

  Doel van het onderzoek is een effectieve en bedrijfszekere bestrijding van P. infestans met een lage milieubelasting

 • artikel
  Binder : ledenblad agrarische jongeren maart: 21 - 24
  2015

  Slim en kostenbesparend bewaren : Special energiezuinig bewaren

  Special 'Slim en kostenbesparend bewaren. Praktijknetwerk over energiezuinige aardappelbewaring met behoude van kwaliteit. In de special aandacht voor een koel- en sorteerbedrijf, tips voor energiebesparing in de bewaring en een energiezuinige en milieubewuste bewaarloods.

 • artikel
  Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond 16 16: 14 - 15
  2011

  Aandacht voor kwaliteit bij rooien en inschuren

  Tijdens de veldfase vraagt de teelt van aardappelen veel zorg en aandacht. Die aandacht mag bij de oogst niet verslappen. Rooischade kan een kwalitatief hoogstaand product in enkele uren waardeloos maken.

 • artikel
  Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers 59 7/8: 46 - 47
  2008

  Inschuren op volle toeren met gecontroleerde stortbak

  De stortbak lijkt een eenvoudig werktuig dat nauwelijks onderhoud vraagt. Niets is echter minder waar. Stortbakken worden steeds geavanceerder. Naast de variatie in snelheid van diverse banden zijn er ook stortbakken met maatsortering of autostop wanneer de productstroom te gering is

 • artikel
  Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers 71 11: 24 - 25
  2020

  Bewaren anno 2021

  De eigenschappen van nieuwe kiemremmingsmiddelen vragen om een andere inrichting van de aardappelbewaarplaats. Vooral bij bewaring van verschillende producten onder hetzelfde dak zijn aanpassingen noodzakelijk.

 • artikel
  Plantgezondheid
  2020
 • artikel
  2010

  Efficiënter fruit bewaren

  Fruittelers kunnen in de bewaring 25 tot 30 procent besparen op hun energieverbruik. De besparing blijkt uit het project energiescan op fruitbedrijven dat op initiatief van Fruitpact wordt uitgevoerd in Gelderland. Gemiddeld is een besparing van 25 tot 30 procent gerealiseerd op 21 bedrijven en per bedrijf kan dat oplopen tot enkele duizenden euro's. Frank van de Geijn van Food and Biobased Research in Wageningen is als deskundige betrokken bij de energiescan. Hij vertelt dat besparing mogelijk is als fruitbewaarders de luchtcirculatie in hun koelcellen beperken. Verder moeten ze voorkomen dat ventilatoren en koelmachines teveel tegelijk aanslaan. Het project energiescan krijgt financiële ondersteuning van de Provincie Gelderland.

 • artikel
  Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw 10: 41
  2012

  'Behandelen bij inschuren is goede basis' : kiemremming is maatwerk

  Voor de kiemremming in aardappelen zijn diverse middelen en toepassingstechnieken op de markt. Elk met specifieke voor- en nadelen. Agrifirm Plant heeft afgelopen zomer inloopdagen georganiseerd om de telers bij te praten over de ontwikkelingen. Akkerbouwer Jaap Monster kiest voor behandeling bij inschuren maar stapt volgend jaar over op een ander systeem.

 • artikel
  Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers 63 10: 46 - 49
  2012

  Grimme RH 24-60 stortbak : traploos inschuren

  Grimme is in Nederland een relatief nieuwe naam in de wereld van inschuurapparatuur. De fabrikant kiest voor een volledig hydraulische aandrijving. Dat biedt veel mogelijkheden. Gebruikers roemen ook het gebruiksgemak en het geringe onderhoud.

 • artikel
  Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers 69 2: 46 - 51
  2018

  AVR Cobra 80-15-hallenvuller : Flexibel inschuren

  Na de overname van Climax in 2013, nam AVR de hallenvuller onder handen. LandbouwMechanisatie schuurde met deze maximaal 15 meter lange Cobra 80-15 de uien in.

1 2 3 ... 990