Menu

‘KFFP AND (aardappel OR groente OR fruit)’

Filter
 • rapport

  Werking van sexferomoon van jeneverbesmineermot in de praktijk

  Het doel is een bruikbare methode voor de praktijk om de vlucht van jeneverbesmineermot vast te stellen. Wanneer vastgesteld kan worden dat de jeneverbesmineermot actief is kan gericht een bestrijding worden uitgevoerd. Er is voor deze proef gebruik gemaakt van aangetaste jeneverbesstruiken op drie verschillende locaties. De locaties waren de collectietuin van PPO Boskoop, PPO Naaldwijk en op de kwekerij van Koos Buitenhuis te Boskoop. De feromoonvallen met codering A t/m G vingen weinig mannetjes van jeneverbesmineermot. Nog tijdens deze vlucht is de samenstelling van het feromoon aan de hand van de laatste resultaten van het laboratoriumonderzoek met mannetjes verbetert. De nieuwe formuleringen met coderingen K, L en M (dezelfde componenten in verschillende verhoudingen) leverden een grote vangst van jeneverbesmineermot op.

 • rapport

  Werking van sexferomoon van jeneverbesmineermot in de praktijk

  Het doel is een bruikbare methode voor de praktijk om de vlucht van jeneverbesmineermot vast te stellen. Wanneer vastgesteld kan worden dat de jeneverbesmineermot actief is kan gericht een bestrijding worden uitgevoerd. Er is voor deze proef gebruik gemaakt van aangetaste jeneverbesstruiken op drie verschillende locaties. De locaties waren de collectietuin van PPO Boskoop, PPO Naaldwijk en op de kwekerij van Koos Buitenhuis te Boskoop. De feromoonvallen met codering A t/m G vingen weinig mannetjes van jeneverbesmineermot. Nog tijdens deze vlucht is de samenstelling van het feromoon aan de hand van de laatste resultaten van het laboratoriumonderzoek met mannetjes verbetert. De nieuwe formuleringen met coderingen K, L en M (dezelfde componenten in verschillende verhoudingen) leverden een grote vangst van jeneverbesmineermot op.

 • artikel

  Nieuwe Pg-mix als basismeststof

  Verslag van onderzoek naar de werking en uitspoeling van een nieuwe Pg-mix als basismeststof voor potgrond. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Uitspoelingspercentages van de toegediende meststof (per kubieke meter potgrond) na acht teeltweken; 2) Percentages N- en P-uitspoeling van de toegediende mestsof (per kubieke meter potgrond) na 14 teeltweken.

 • artikel

  Nieuwe Pg-mix als basismeststof

  Verslag van onderzoek naar de werking en uitspoeling van een nieuwe Pg-mix als basismeststof voor potgrond. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Uitspoelingspercentages van de toegediende meststof (per kubieke meter potgrond) na acht teeltweken; 2) Percentages N- en P-uitspoeling van de toegediende mestsof (per kubieke meter potgrond) na 14 teeltweken.

 • artikel

  Gelijkaardige schadebeelden : Look-a-like-schadebeelden

  Bij het vaststellen van een aantasting is het van belang dat men kan uitmaken welke schadeverwekker het kwaad veroorzaakt. Dit is belangrijk om een eventuele correcte bestrijding of andere maatregel uit te voeren. Uit ervaring weet u wellicht dat niets is wat het lijkt. Schade die vermoedelijk afkomstig is van een insect kan ook wel door een schimmel of mijt veroorzaakt worden en andersom. Een foutieve bestrijding met een insecticide i.p.v. een fungicide zal in het eerste geval dan ook geen verbetering bieden en andersom. Aan de hand van veelgestelde vragen aan de Waarschuwingsdienst van het Belgische Proefcentrum voor Sierteelt is vastgesteld dat er vaak verwarring heerst bij volgende beschreven look-a-likes. Hierna volgen tips om de gelijkenissen en verschillen te herkennen.

 • rapport

  De teelt van Thuja plicata

  De thuja (Thuja plicata) is een waardevolle houtsoort die in Nederland nog maar weinig voorkomt, maar zeker een rol verdient in het Nederlandse bos. Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de karakteristieken, groeiplaatseisen en houteigenschappen van de thuja. Daarnaast wordt de aanleg en het beheer van thujaopstanden beschreven.

 • rapport

  Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010', Effecten van klimaatverandering op insectenplagen bij bomen

  De laatste decennia worden veel veranderingen bij plaaginsecten waargenomen. Zo treden er veranderingen op bij inheemse soorten: sommige eerst algemene plaagsoorten verdwijnen terwijl andere juist frequenter voorkomen. Daarnaast hebben we te maken met nieuwe soorten afkomstig uit Zuid-Europa en met uitheemse soorten (exoten) die bewust of onbewust zijn geïntroduceerd buiten het normale verspreidingsgebied en die bedreigend kunnen zijn voor biodiversiteit, volksgezondheid of economie. Het klimaat is een uiterst belangrijke factor bij de ontwikkeling van insecten. Veranderingen in het klimaatverandering zullen onherroepelijk veranderingen bij insectenpopulaties teweeg brengen. In dit rapport worden klimaat, en klimaatverandering in verband gebracht met sommige veranderingen van plagen zoals die worden waargenomen met het LNV project ‘Monitoring van insectenplagen op bomen en struiken sinds 1946'

 • rapport

  Indicatoren voor 'Convention on biodiversity 2010'. Effecten van klimaatverandering op insectenplagen bij bomen

  De laatste decennia worden veel veranderingen bij plaaginsecten waargenomen. Zo treden er veranderingen op bij inheemse soorten: sommige eerst algemene plaagsoorten verdwijnen terwijl andere juist frequenter voorkomen. Daarnaast hebben we te maken met nieuwe soorten afkomstig uit Zuid-Europa en met uitheemse soorten (exoten) die bewust of onbewust zijn geïntroduceerd buiten het normale verspreidingsgebied en die bedreigend kunnen zijn voor biodiversiteit, volksgezondheid of economie. Het klimaat is een uiterst belangrijke factor bij de ontwikkeling van insecten. Veranderingen in het klimaatverandering zullen onherroepelijk veranderingen bij insectenpopulaties teweeg brengen. In dit rapport worden klimaat, en klimaatverandering in verband gebracht met sommige veranderingen van plagen zoals die worden waargenomen met het LNV project ‘Monitoring van insectenplagen op bomen en struiken sinds 1946'