Nieuws

SABE projecten op Groen Kennisnet 

Samenvatting
  • Onderwerp
    SABE projecten
  • Interessant voor
    Groene sector
Bekijk de bronnen
Samen praktijkkennis voor de landbouw ontwikkelen en delen. In de 28 nieuwe SABE projecten (Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie) gaan agrariërs met anderen aan de slag met dat doel voor ogen. De projectplannen en de eerste resultaten vind je op Groen Kennisnet.

Waar gaan de projecten over? 

Op de overzichtspagina vind je een diverse collectie aan innovatieve projectplannen. Opvallend is dat veel van deze SABE projecten zich met grote maatschappelijke thema’s – denk stikstof, dierenwelzijn en verduurzaming – bezighouden. Ter illustratie lichten we drie projecten voor je uit. 

Studieclub Dubbeldoelkip 

Een dubbeldoelkip is – zoals de naam suggereert – een kip die zowel voor de eieren als voor de vleesproductie geschikt is. De studieclub gaat in de regio Utrecht aan de slag om de kennis over het werken met dit type kippen te vergroten en de keten te ontwikkelen. Vera Bavinck van Fair Poultry ziet kansen om hiermee het dierenwelzijn, de circulariteit en het verdienmodel op pluimveebedrijven te verbeteren. 

Kennisplatform biologische sierteelt 

Voor telers is de overstap naar biologische teelt een spannend en veelomvattend proces. Maaike Raaijmakers van Bionext richt zich met haar Kennisplatform biologische sierteelt dan ook hoofdzakelijk op de potentiële omschakelaars. De activiteiten binnen het project bestaan uit kennisbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken aan voorbeeldbedrijven, afzetbijeenkomsten en trainingen op het gebied van milieuregistratie en kostprijsberekening. 

De Bodempodcast 

Wil jij mee leren over wat bodemkwaliteit precies is, hoe je dit in het veld bepaalt en hoe je de bodemkwaliteit op jouw bedrijf kan verbeteren? Luister dan naar de bodempodcast. Dit SABE project stelt de expertise en ervaring van bodemkundigen centraal, en kiest een originele en toegankelijke vorm om de kennis te delen. Tijdens het werken op het veld kan je ondertussen prima naar de podcast luisteren. Projectindiener Bart Housmans van BoerenVerstand heeft hier duidelijk nagedacht. 

Wat is SABE? 

SABE is een subsidiemodule die vanuit RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) wordt verstrekt. Het doel hiervan is om het leren over duurzame landbouw te stimuleren. Dit wordt gerealiseerd door middel van bijvoorbeeld opleidingsvouchers, adviesvouchers en de financiering van projecten. Meer informatie over de verschillende subsidiemodules en -rondes is te vinden op de website van RVO.