Menu

Vakinformatie voor de varkenshouder

Actueel in de varkenshouderij

Inhoudsopgave
Nieuws
Het programma Integraal Aanpakken is in 2020 door het ministerie van LNV geïnitieerd en gestart om kansen voor het integraal verduurzamen van de veehouderij te identificeren. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan, zijn verschillende pilots opgezet en maatregelen getest in de praktijk bij deelnemers van het Netwerk Praktijkbedrijven. Door een unieke samenwerking van veehouders, onderzoekers en overheid komen we tot integrale en rendabele oplossingen voor de Nederlandse praktijk. Hoe kun je nú al ammoniak- en methaanemissies reduceren, wat wordt er nog onderzocht en wat doen andere partijen in de dierlijke keten? Een nieuw digitaal magazine geeft antwoord op al deze vragen.

Varkenshouderij en PRRS

items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1021831", "1043905", "1057365" ]

Leren

items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1035007", "1000009", "17430" ]

Video

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink remarketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Biosecurity op het bedrijf en PRRS-vrije uitstroom van biggen : Kennissessies Vitale Varkenshouderij, 1 februari 2022

Nieuwe Oogst, Kennis Platform Varkenshouderij (KPV), de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa)

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink remarketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Sluiten van kringlopen in de varkenshouderij en nieuwe verdienmodellen

Kringlooplandbouw - Verdienvermogen veehouderij