Nieuws

Belangrijke groene verkiezingsthema’s 2024

Stemmen met rood potlood - J.M. Luijt via Wikimedia Commons
Bron foto: J.M. Luijt, Wikimedia Commons (Creative commons Attribution 2.5 Netherlands (CC BY 2.5 NL))
Samenvatting
  • Onderwerp
    verkiezing, landbouw, natuur
  • Interessant voor
    veehouders, groene sector, tuinders, kiezers, natuurbeheerders
Bekijk de bronnen
De Europese verkiezingen vinden plaats op 6 juni 2024. In de debatten voorafgaand komen belangrijke thema’s voorbij zoals klimaat, natuur, water, stikstof en landbouw. Groen Kennisnet volgt onderzoek over deze thema’s op de voet.

De Europese verkiezingen zijn van groot belang, aangezien veel beleid over natuur en landbouw zijn oorsprong vindt in Brussel. In Nederland stemmen we voor 31 van de 720 verkiesbare zetels in het Europees parlement. Groen Kennisnet verzamelt informatie om de groene sector te voorzien van kennis over groene verkiezingsthema’s.  

Landbouw 

Veranderingen in het Europese landbouwbeleid kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor Nederlandse landbouwbedrijven. Over belangrijke thema's zoals stikstof en de Kaderrichtlijn Water heeft Groen Kennisnet een dossiers waarin je meer informatie vindt over deze thema's. 

Is er nog perspectief voor de Nederlandse boer? Het dossier boeren met toekomst in de regio geeft uitleg en mogelijkheden over de huidige Europese regelingen en geeft toegang tot de belangrijkste achtergrondinformatie. 

Vogelgriep is een wereldwijd probleem. In het dossier vind je informatie over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Ook dierenwelzijn is zowel in Nederland als in Europa een belangrijk thema. In het dossier welfare quality lees je hier meer over.

Natuur

De Europese natuurherstelwet lijkt, mede dankzij een Nederlandse tegenstem, voorlopig van de baan. Maar er is meer Europees beleid dat impact heeft op de Nederlandse natuur. Zo bepaalt Europa middels de Unielijst de verspreiding van Invasieve Exoten zoals de Japanse Duizendknoop, is de beschermde status van de wolf vastgelegd in de Europese Habitatrichtlijn en doet de Europese overheid veel investeringen in projecten op het gebied van stedelijke vergroening en Nature Based Solutions.

Voeding 

Welke voedingsproducten zijn toegestaan in de EU en aan welke eisen moeten deze voldoen? Voedsel­veiligheid en voedsel­kwaliteit zijn Europees in beleid vastgelegd in de General Food Law. 

Op Europees niveau wordt er ook beleid gemaakt op het gebied van recycling. Zo wordt het gebruik van recyclaat in voedselverpakkingen geregeld door EU-richtlijnen. Huidige doelstellingen richten zich bijvoorbeeld op een betere recyclebaarheid van verpakkingsmateriaal en afval.  

Standpunten van de partijen

Benieuwd naar de standpunten van de verschillende politieke partijen over de groene thema's? LTO heeft een uitgebreid excel-bestand samengesteld. Hierin zijn alle partijprogramma's verwerkt en kan je zelf de standpunten vergelijken om op 6 juni een weloverwogen keuze te kunnen maken. Ook H2O legt verkiezingsprogramma's onder de loep. Op 27 mei vond het Grote Europese landbouwdebat 2024 plaats, dit door Nieuwe Oogst georganiseerde paneldebat is hieronder terug te kijken:

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Het Grote Europese Landbouwdebat 2024

Bron: Nieuwe Oogst

Op 3 juni 2024 vindt Het Europese Landbouw Slotdebat plaats. De thema's zijn: pluimvee- en varkenshouderij, melkveehouderij en akkerbouw. Dit zijn drie verschillende debatten op andere tijden.

De Correspondent geeft inzicht in de standpunten van de verschillende partijen en de rol van Europa in de landbouw in het artikel Stemhulp: wat moet de EU doen met de landbouw? Dit zijn de drie opties.