Lectoraat

Animal Assisted Interventions

Samenvatting
  • Onderwerp
    Menswelzijn, Dierenwelzijn
Bekijk de bronnen
Actuele ontwikkelingen, zoals de groei en de vraag naar Animal Assisted Interventions (AAI), onderstrepen het belang van een lectoraat, met als doel dat een One Health benadering (dierwelzijn en menswelzijn) een plaats krijgt in het Nederlands praktijkgericht onderzoek, onderwijs en zorgsysteem. Lector is Richard Griffioen.

De doelstelling van het lectoraat is:

  • A. Het stimuleren en bevorderen van onderwijs en praktijkgericht onderzoek in het werkveld van Animal Assisted Interventions (dier-ondersteunde therapie/begeleiding, dier-ondersteunde activiteiten, dier-ondersteund onderwijs, dier-ondersteund coachen/counseling).
  • B. Samenwerken en verder versterken van de verschillende instituten en organisaties in bovengenoemd werkveld zoals met de Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, stichting AAIZOO en het Instituut voor Antrozoölogie, met als doel dit werkveld verder te professionaliseren en de borging van de kwaliteit in dit werkveld te bewerkstelligen. In de toekomst ook met de andere hogescholen zoals bijvoorbeeld Windesheim en Hogeschool Zuid op gebied van Robotica en Virtual Reality.
  • C. Het professionaliseren en verduurzamen van het werkveld dierondersteunde interventies en inspelen op de maatschappelijke en marktontwikkelingen (bijv. participatie en inclusie).

De centrale vraagstelling van het lectoraat luidt: Hoe kunnen professionals doelgericht processen in de ontwikkeling van mensen stimuleren met de inzet van dieren, uitgaande van het theoretisch raamwerk van synchronie/afstemming en met inachtneming van het welzijn van zowel mens als dier? De drie thema’s waar het lectoraat zich op richt zijn:

  • Ontwikkeling en vormgeven van AAI-programma’s met een One Health (samenwerking van lectoraten AAI en HAI) benadering en de effectstudies van de verschillende AAI-programma’s met als theoretisch kader de synchronie/afstemmingshypothese.
  • Innovatie. Onderzoek doen naar de Virtual Reality benadering van AAI, met name AAA. En tevens aandacht voor Robotica toepassingen in AAI settings.
  • Opzetten van een onderwijs curriculum AAI en HAI (master).Verbinding met het onderwijs. Bijdrage dmv colleges aan de Post Hbo opleiding Therapie met de inzet van dieren en medewerking aan diverse modules binnen Diergezondheid en Management.