Menu
Lectoraat

Klimaat­robuuste Landschappen

Bron foto: Eddy Teenstra, Brandportal WUR (© Eddy Teenstra)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Het lectoraat klimaatrobuuste landschappen beoogt de transitie naar klimaatrobuuste landbouw verder in gang te zetten.
Bekijk de bronnen
Het lectoraat ‘Klimaatrobuuste Landschappen: verbinden van landbouw en natuur’ met lector Dr. Ellen Weerman richt zich op de vraag op welke wijze we een klimaatrobuust landschap - een landschap dat is opgewassen tegen veranderende neerslagpatronen, meer piekbuien en droge periodes - kunnen realiseren.

false