Lectoraat

Management van Rundergezondheid

Samenvatting
  • Onderwerp
    Met het lectoraat Management van Rundergezondheid verwacht Aeres Hogeschool Dronten meer kennis te ontwikkelen op het gebied van bedrijfsgebonden aandoeningen in de Nederlandse rundveehouderij. Lector is Annet Velthuis.
Bekijk de bronnen
Gezonde koeien vormen de basis voor een duurzame veehouderij en werkbare kringlooplandbouw. Diergezondheid en dierwelzijn vormen niet voor niets een belangrijke schakel binnen de sector. Met het lectoraat Management van Rundergezondheid spelen Aeres Hogeschool Dronten en GD in op ontwikkelingen in de Nederlandse rundveehouderij.

Binnen het lectoraat ligt de focus op gezondheid van dieren, maar ook op de relatie met dierwelzijn en maatschappelijke acceptatie. Welke preventieve maatregelen kunnen veehouders nemen om dierziekten te voorkomen? Hoe houden we gezonde koeien gezond?

Annet Velthuis is sinds 1 januari 2018 lector Management van Rundergezondheid in Dronten. Daarnaast werkt Velthuis als onderzoeksmanager rundvee bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van diergezondheid. Na haar studie Dierwetenschappen met focus op Veterinaire Epidemiologie en Genetica bij Wageningen University en haar promotie in de Kwantitatieve Veterinaire Epidemiologie werkte ze elf jaar in Wageningen bij de Leerstoelgroep Bedrijfseconomie met als focusgebieden Economie van Diergezondheid en Voedselveiligheid).

In haar functie als lector zal Velthuis een bijdrage leveren aan de inhoud en vormgeving van onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van rundergezondheid in relatie tot maatschappij en dierwelzijn.

Lectoraat Management van Rundergezondheid

Gezonde koeien vormen de basis voor een duurzame veehouderij en werkbare kringlooplandbouw. Zieke dieren kosten geld voor de veehouder en bovendien vragen zieke dieren meer aandacht dan gezonde dieren. Bovendien wordt iedereen blijer van gezonde dieren. De basis voor rundergezondheid in Nederland is goed, maar uit onderzoek blijkt dat er zeker nog verbeterpunten zijn.

Het lectoraat richt zich op een drietal onderzoeksthema’s:

  • Het verhogen van de weerstand.
  • Herminderen van de infectiedruk.
  • Het zorgen voor zieke dieren. Het onderzoek richt zich zowel op melkkoeien als jongvee.

Veehouders kunnen bijvoorbeeld op het gebied van management van koeien en kalveren rond de geboorte en de eerste dagen daarna nog winst boeken. Verbetering zit soms al in kleine stappen, maar op het gebied van hygiëne kunnen nog grote stappen gemaakt worden.

Zo onderzochten studenten van Aeres Hogeschool Dronten of het reinigen en ontsmetten van de minimelker bijdraagt aan een betere hygiëne van de biest. Dit onderzoek vond plaats bij Aeres Farms. Er is een groot verschil in het aantal bacteriën in de biest die direct uit het uier komt dan wanneer het uit de minimelker of speenfles komt. De eerste resultaten laten zien dat het inderdaad helpt wanneer de minimelker goed gereinigd en gedesinfecteerd wordt, maar de hygiëne van de speenfles laat nog te wensen over. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten geven.

Samenwerking

Velthuis zoekt ook de samenwerking met het lectoraat Beweiding. Samen met lector Agnes van den Pol schreef zij een projectvoorstel Gezond Weiden. Samen met Stichting Veerkracht, GD, Barenbrug en veehouders willen beide lectoren een risicokaart maken voor veehouders die helpt te bepalen wanneer het weiden van koeien verstandig is en welke maatregelen eventueel aanvullend genomen zouden kunnen worden om mogelijke risico’s (hitte stress, infectieziekten, parasieten) te beperken.

Met het lectoraat Management van Rundergezondheid verwacht Aeres Hogeschool Dronten meer kennis te ontwikkelen op het gebied van bedrijfsgebonden aandoeningen in de Nederlandse rundveehouderij waarbij preventief management een belangrijke rol speelt: ‘Gezonde koeien, gezond houden’. De samenwerking tussen Aeres Hogeschool Dronten en de Gezondheidsdienst voor Dieren is hierbij van grote toegevoegde waarde.

(Bron foto: Shutterstock)