Lectoraat

Omgevingsinclusief ondernemen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Hoe wil je boer zijn? Maar ook: hoe kun je boer zijn? Wat past bij jou, bij het bedrijf, bij de omgeving en bij de markt? Dat zijn vragen waar het lectoraat ' Omgevingsinclusief Ondenemen' zich mee bezig houdt. Lector is Ron Methorst.
Bekijk de bronnen
Landbouw is een integraal deel van onze samenleving. Het is zo integraal dat wij als samenleving die landbouw eigenlijk als vanzelfsprekend zien. Het lectoraat Omgevingsinclusief Ondernemen wil studenten bewust maken van de breedte aan mogelijkheden die de agrarische sector biedt en de persoonlijke keuzes ze daarbij moeten maken.

Ron Methorst kwam via zijn studie Dierlijke productiesystemen in Wageningen terecht bij het adviseurschap voor mest- en milieuvergunningen en vervolgens voor biologische pluimveehouders. Na een jaar in Bosnië sloot Methorst in 2007 aan bij Aeres Hogeschool in Dronten. Het promotieonderzoek van Methorst (2011-2016) richt zich op de wisselwerking tussen het agrarisch bedrijf en de omgeving. De context van de ondernemer wordt complexer. En de route die agrarisch Nederland deed groeien creëert nu ook nieuwe uitdagingen. De ‘speelruimte’ voor een agrarisch ondernemer verandert en ondernemers gaan daar verschillend mee om. Het beter begrijpen hoe ondernemers hun speelruimte zien én hun strategie bepalen is belangrijk, zowel voor het onderwijs als in de praktijk.

Samen bouwen aan de landbouw voor 20 jaar na nu: hoe zorgen we voor een betere verbinding van voedselproductie met de maatschappij, met landschap, met natuur. Een landbouw die van meer waarde is dan alleen tonnen voedsel als grondstof voor de voedingsindustrie. Jonge boeren zijn hierin belangrijk: samen de horizon verkennen, innovaties opsporen en ontwikkelen. Nieuwe kansen voor ondernemerschap zoeken. De boer is de beslissingseenheid: daar wordt de strategie bepaald. En die strategie wordt beïnvloed door heel veel ontwikkelingen, de uitdagingen zijn groot.

Lectoraat Omgevingsinclusief Ondernemen

De boer(in) en de boerderij: ze maken het voedsel dat we dagelijks nodig hebben. De boer is dus dichtbij en toch lijkt de afstand soms zo ontzettend groot. De meningen over wat de boer moet doen buitelen over elkaar heen, de een nog stelliger dan de andere. En de uitdagingen zijn ook groot. Want het gaat niet alleen om voedsel, het gaat ook over landschap, over natuur, over water, over buren, over gezondheid.

En dan heb je als boer de uitdaging om jouw eigen route vinden, hoe breng je dit op jouw bedrijf bij elkaar? Want wat men ook zegt over 'de boeren', jij bent als boer degene die met de familie op de boerderij de keuzes maakt en ook moet maken. Hoe wil je boer zijn? Maar ook: hoe kun je boer zijn? Wat past bij jou, bij het bedrijf, bij de omgeving en bij de markt?

Meerwaarde

Die tocht gaat langs heel diverse paden en de uitkomsten zijn dan ook heel verschillend. In die tocht wil dit lectoraat actief meebouwen. Voor de studenten, voor de boeren, voor ons allemaal. Want een mooi en vitaal platteland heeft boeren nodig! Boeren die als ondernemer producten en diensten maken die van waarde zijn voor de burger en maatschappij, figuurlijke en ook letterlijke waarde. Klik hier voor meer achtergrond over de visie van het lectoraat

Het lectoraat organiseert het studentennetwerk Grensverleggend boeren, dat staat voor samen optrekken voor landbouw met meerwaarde.(Bron foto: Shutterstock)