Lectoraat

Sociale innovaties in het groene domein

Samenvatting
  • Onderwerp
    Het lectoraat Sociale innovaties in het groene en blauwe domein richt zich op onderzoek naar transformatieve sociale innovaties (TSI) op het gebied van landbouw, natuur, water en voedsel. Lector is Patrick Huntjens.
Bekijk de bronnen
Het lectoraat richt zich op transformatieve sociale innovaties (TSI) op het gebied van landbouw, natuur, water en voedsel. Het lectoraat richt zich op vijf thema’s: duurzame en natuurinclusieve landbouw, korte en duurzame voedselketen, eiwittransitie, circulaire economie en gesloten kringloop en op strategisch omgevingsmanagement.

Prof. Dr. Patrick Huntjens is sinds maart 2018 lector bij het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL). Naast zijn functie als lector, is Huntjens directeur van The Hague Humanitarian Cooperative for Water (HHCW) en momenteel bezig met innovaties voor kleinschalige en betaalbare watervoorziening voor vluchtelingen en lokale mensen in crisis- en rampgebieden. Van 2013 tot 2017 was hij Head of Water Diplomacy and Climate Governance bij The Hague Institute for Global Justice en daarvoor twee jaar directeur van Water Partner Foundation.

De focus van zijn werk ligt op water-, voedsel- en klimaatvraagstukken, vanuit het perspectief van adaptief en inclusief bestuur en management, sociale rechtvaardigheid en humanitaire behoeften. Huntjens heeft een multidisciplinaire achtergrond met een magna cum laude promotie tot doctor in complexe systeemwetenschappen en twee universitaire Master-titels in Politicologie & Internationale Betrekkingen (cum laude) en in Biologie. Met meer dan honderd academische en beleidsgeoriënteerde publicaties is hij een internationaal expert in zijn vakgebied.

Lectoraat Sociale innovaties in het groene en blauwe domein

Het lectoraat van Huntjens richt zich op transformatieve sociale innovaties die 1) direct gerelateerd zijn aan landbouw, natuur, water en voedsel, en 2) die onderdeel zijn van de huidige transitie naar een duurzame samenleving, dus waarin al bestaande niches/koplopers aanwezig zijn en daarmee de potentie bestaat dat Nederland een voorbeeldrol kan vervullen.

Het lectoraat omvat vijf themalijnen:

  • Duurzame en natuurinclusieve landbouw: landbouw op een manier die rekening houdt met de natuur en waar gewerkt wordt aan natuurbeheer, behoud biodiversiteit en duurzaam bodembeheer. O.a. in samenwerking met Innovatienetwerk MiddenInDelfland (MIND).
  • Korte en duurzame keten, door middel van lokale en regionale voedselproductie en zelfvoorziening in water, voedsel en energie. O.a. in samenwerking Zuid-Hollandse Voedselfamilie (ZVF) en Kennis- en Ontwikkelprogramma Duurzame Landbouw van de Provincie Zuid-Holland, ism Inholland, DRIFT/EUR, HAS en WUR.
  • Eiwittransitie: Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en uitputting van natuurlijk hulpbronnen te stoppen, is er niet alleen een energietransitie nodig van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen. Er is bijvoorbeeld ook een transitie nodig van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten en insecten. En niet alleen het milieu is gebaat bij reductie van dierlijke eiwitconsumptie. Ook de volksgezondheid kan aantoonbaar verbeteren wanneer minder vlees- en zuivelproducten worden geconsumeerd. Er zijn talloze manieren om dit te bereiken, zoals het eten van peulvruchten, wieren en algen, insecten en kweekvlees. We kunnen als Nederland koploper zijn in deze eiwittransitie, dus laten we die voorbeeldrol dan ook pakken. In 2030 kunnen wij de gezondste natie van de wereld zijn! Ons onderzoek richt zich onder andere op dit transitieproces, waarbij we kijken naar sociale leerprocessen, organisatievormen en samenwerkingsverbanden die gevormd moeten worden om krachten te bundelen. O.a. in samenwerking met het Center for Biobased Economy (CBBE) en de Green Protein Alliance (GPA).
  • Circulaire economie en gesloten kringloop: gericht op het duurzaam gebruik en hergebruik van hulpbronnen en reststoffen in eigen regio, o.a. in samenwerking met Roadmap Next Economy (RNE) van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Innovatiepact Greenport West-Holland;
  • (Strategisch) Omgevingsmanagement: een transitie richting adaptieve en integrale plan- en leerprocessen. Dit gaat bijvoorbeeld over klimaatbestendigheid in de Delta, watermanagement, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke adaptatie en meervoudig ruimtegebruik. O.a. in samenwerking met Wageningen University and Research (WUR) en Universiteit van Amsterdam (UvA).