Nieuws

Bloemrijke kruidenstroken in boomgaarden nu inzaaien

Bron foto: Edda Dupree, Shutterstock (Shutterstock)
Samenvatting
 • Onderwerp
  bestuiving, natuurlijke vijanden, biologische bestrijding, biodiversiteit
 • Interessant voor
  fruittelers
Bekijk de bronnen
Bloemen voor bestuivers en een biologische bestrijding van plagen zijn de belangrijkste redenen voor bloemenrijke kruidenstroken in boomgaarden. Het najaar is een goed moment om deze in te zaaien. Wat er bij de inrichting van kruidenstroken komt kijken, is in een recent verschenen factsheet van het Kennis op Maat-project Kennistransfer Plantgezondheid samengevat.

Bloemenrijke kruidenstroken zijn smalle percelen met een diversiteit aan inheemse wilde bloemen, grassen en kruiden. Ze worden vaak aan de kopse kant van rijen fruitbomen of aan de randen van boomgaarden ingezaaid.

Functies bloemrijke kruidenstroken

 • Bestuiving: De aanwezigheid van bloemen trekt bestuivende insecten, zoals bijen en vlinders. Dit vergroot de bestuivingskansen voor fruitbomen in de boomgaard en verbetert de opbrengst en kwaliteit van de vruchten.
 • Natuurlijke vijanden: Bloemenrijke kruidenstroken fungeren als schuilplaatsen en voedselbronnen voor nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes en roofwantsen. Deze natuurlijke vijanden helpen bij de bestrijding van schadelijke plagen in de boomgaard.
 • Biodiversiteit: Door inheemse flora te ondersteunen, dragen deze stroken bij aan het behoud van biodiversiteit. Ze bieden een thuis voor diverse planten- en diersoorten, waardoor de functionele agrobiodiversiteit wordt vergroot.

Aandachtspunten bij inrichting

In de factsheet van het Kennis op Maat-project Kennistransfer Plantgezondheid zijn aandachtspunten voor de inrichting van een bloemenrijke kruidenstrook samengevat:

 • Welke bloemen zijn nuttig?
  Het ideale zaadmengsel bestaat niet. Het is goed om zowel eenjarige- als ook meerjarige planten te zaaien. Vanuit ecologische perspectief is het wenselijk om een diversiteit aan kruiden in te zaaien en regionaal geproduceerd zaad te gebruiken.
 • Hoe en waar inrichten?
  Een goede aanleg is minstens zo belangrijk als de soortensamenstelling. Afhankelijk van de draagkracht van de bodem kan de kruidenstrook in de grasbaan worden aangelegd, maar ook aan de rand van het perceel of aan het einde van een rij.
 • Risico’s beperken en nut maximerenSommige kruiden zijn waardplanten voor plagen. Anderen zijn erg concurrerend en verdringen de resterende vegetatie. Ter plekke moet bekeken worden waar een goed evenwicht ligt.

In het dossier Kennistransfer Plantgezondheid kun je meer informatie vinden.

Bronnen

(1)