Nieuws

Goed en lekker drinkwater binnen bereik

'Met goed drinkwater zijn uw dieren gezonder en beter vruchtbaar': vakblad GD Schaap & Geit legt uit hoe eenvoudig onderzoek kan bijdragen aan dit doel. Behalve 'goed' moet het water ook lekker zijn en bereikbaar.

In het artikel Schoon, smakelijk en goed beschikbaar wordt uitgelegd dat 'niet schadelijk' water weinig of geen stikstofverbindingen -ammonium, nitriet en nitraat- bevat. Hoe de kwaliteit van het water beoordeeld kan worden, wordt ook uitgelegd.

Schrobben

Hoe een ondernemer in de praktijk zorgt voor fris drinkwater is te lezen in GD Herkauwer. De ondernemer, een koeienboer uit Oldelamer, onderwierp zijn bedrijf aan een onderzoek omdat hij vond dat de melkproductie te laag was. 'Samen met de voervoorlichter ben ik gaan kijken wat er beter kan. En daar hoort het drinkwater ook bij'. Na diverse aanpassingen en 'dé Drinkbakcheck' bleek dat de bacteriegroei te hoog was - ook in bakken met leidingwater.

Grondiger en standaard eens per maand schoonmaken van de bakken is nu de praktijk, hoewel de ondernemer graag toe wil naar een ander systeem. Lees er meer over in het artikel "Water wil je schoon in de koe hebben".

(Bron foto: Pixabay)