Nieuws

Mestgassen, een onderschat gevaar

Bij de opslag van mest ontstaan gevaarlijke mestgassen. Zo gauw je de mest verpompt of mixt komen die gassen vrij. Nog steeds wordt het gevaar onderschat. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.

Omdat je mest niet het hele jaar mag uitrijden, wordt mest opgeslagen in mestsilo's of mestkelders. In die opslag ontstaan gassen als waterstofsulfide, blauwzuurgas of methaan. Dat die gassen gevaarlijk zijn, weten veel veehouders wel. Toch gaat het soms mis, zoals in juni 2013 in Makkinga. Dat tragisch ongeval is in 2014 beschreven door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Groen Kennisnet berichtte hier toen over. Het Vlaamse Vakblad Management&Techniek vindt dat mestgassen een onderschat probleem is. In een dossier belicht het Vakblad de gevaren.

Gassen

Het gevaarlijkste mestgas is H2S, of waterstofsulfide. Een ademteug van dit gas kan al fataal zijn. Het gas ruikt naar rotte eieren. Omdat het zwaarder is dan lucht, blijft het onder in de silo of mestkelder hangen. Blauwzuurgas of waterstofcyanide (HCN) is mogelijk nog gevaarlijker, maar dat gas wordt in minder hoge concentraties gevormd. Ook methaan (CH4) komt voor. Dat gas is zeer brandbaar. Vogels zijn er erg gevoelig voor. Wanneer mussen raar doen, is het mogelijk te wijten aan vrijkomend methaan, schrijft het Vakblad. Daarnaast is er nog het reukloze koolstofdioxide (CO2), dat verstikkend werkt en koolstofmonoxide (CO), dat zeer giftig is.

Aanbevelingen

In het vakblad staan verschillende tips. Zo moet je nooit onbeschermd een mestruimte betreden en kun je het best een detectietoestel gebruiken. In twee artikelen belicht het vakblad veiligheidspakketten en een detectietoestel.

Uiteraard moet je voor voldoende ventilatie zorgen. Alleen het openen van een toegangsluik is niet voldoende. Zorg dat er een tweede persoon aanwezig is en maak afspraken voor als het fout gaat. Een manier om problemen te voorkomen is door regelmatig de mest te mixen. Zo voorkom je korstvorming. Juist onder die kost kunnen de mestgassen zich ophopen. De Boerenbond, de Vlaamse organisatie voor agrarisch ondernemers, heeft een instructiefilm gemaakt over detectie van mestgassen. Het laat zien hoe je mest veilig kunt mixen.

Om veilig om te gaan met mestgassen heeft Cumela in 2014 een e-learningmodule ontwikkeld.

(Bron foto:Jan Nijman)