Nieuws

Subsidieaanvraag voor innovatie (EIP) fieldlabs 2024 kan tot 17 juli

Aardappelveld
Bron foto: Peter Wollinga, Shutterstock
Samenvatting
 • Regio
  Groningen, Drenthe, Overijssel, Limburg
 • Onderwerp
  Fieldlabs 2024, subsidieaanvraag, samenwerkingsprojecten
 • Interessant voor
  ondernemers, landbouwers
Bekijk de bronnen
Heb jij een innovatief idee voor een samenwerkingsproject in de landbouw? Of het nu gaat om sociale, organisatorische of technologische innovaties, je kunt mogelijk subsidie krijgen voor het ontwerpproces! Het EIP (Europees Innovatie Partnership) zoekt ondernemers in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg die een fieldlab willen ontwerpen om bij te dragen aan duurzame en toekomstbestendige landbouw.

In het kader van EIP kunnen operationele groepen een subsidie aanvragen om gebiedsgerichte fieldlabs te ontwerpen. Door de ontwerpfase van fieldlabs te ondersteunen, wil het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) groepen aanmoedigen om een netwerk te vormen. Daarnaast wil het ministerie op deze manier onderzoeken welke kennis- en informatiebehoeftes er in een gebied zijn.  

Fieldlab 

Een fieldlab is een plek waar verschillende partijen uit een regio elkaar ontmoeten, denk aan landbouwers, nationale en regionale overheden, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen. In een fieldlab is het de bedoeling dat spelers met een technologische, sociale of organisatorische innovatie komen die van toepassing zijn op de dagelijkse activiteiten van de landbouwer en zijn omgeving. Het kan een plek zijn voor het uitvoeren van tests, delen en bewaren van kennis, geven van trainingen, steunen van start-ups en het helpen bij het maken van sterkere samenwerkingen voor een specifiek gebied. 

Het ontwerpproces moet inzicht geven in wat voor soort bedrijfssystemen er in een gebied kunnen ontstaan, welke kennis en informatie daarvoor nodig zijn en hoe een fieldlab daarbij kan helpen. Met het ontwerp toon je aan hoe een potentieel fieldlab in de regio van toegevoegde waarde kan zijn.  

De volgende onderwerpen zouden in een ontwerp minimaal aan bod komen: 

 • Unieke karakter van een gebied 
 • Problematiek in het gebied 
 • Oplossingsrichting(en) voor het vraagstuk, bijv.: nieuwe (eiwitrijke) teelten, innovatieve teelt- en verwerkingsmethoden, vermindering kunstmestgebruik etc. 
 • Regionale kennis- en innovatiebehoefte 
 • Lange termijnvisie (toekomstige bedrijfssystemen) en korte termijn handelingsperspectieven 
 • De rol van een fieldlab 
 • Deelnemers en stakeholders
 • Geplande activiteiten
 • Locatie(s)
 • Uitvoering en governance
 • Budget, investeringsbehoefte

  In 2023 zijn er van de 28 aanvragen 15 goedgekeurd en hebben een subsidie ontvangen. Dit jaar is er weer een flink budget beschikbaar en kan jouw ontwerp een subsidie tot 500.000 euro ontvangen. De focus ligt dit jaar op de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg. 

  Je kunt tot 17 juli een aanvraag doen voor subsidie. Voor de precieze voorwaarden voor de aanvraag kan je terecht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  

  Een afgerond ontwerpplan biedt geen garantie voor structurele financiering voor een fieldlab vanuit LNV.