Nieuws

Welke boom kan het dak op?

Bestaande stadscentra hebben weinig ruimte voor groen en in Nederland lijkt iedere vierkante meter een bestemming te hebben. Maar als je daken en gevels meerekent is er veel meer ruimte beschikbaar. Er is dus toekomst voor bomen boven het maaiveld, maar welke bomen zijn hiervoor geschikt?

Doordat bomen op het dak in zomer en winter blootgesteld staan aan extremere omstandigheden dan op de grond kunnen niet alle soorten geplaatst worden. Een groendak vangt veel wind en krijgt meer zon. Bomen met een oppervlakkig wortelgestel moeten extra verankerd worden. Bamboe heeft woekerende wortels en kan de dakbedekking beschadigen. Ook planten met veel wegwaaiend zaad kunnen overlast veroorzaken.

Bolvormige boompjes op stam, treurvormen en struiken op stam en bomen tot 6 meter hoogte met een niet erg grote en vrij open kroon kunnen geplant worden. Daarbij moeten ze tegen volle zon of halfschaduw kunnen. De soorten moeten niet gevoelig zijn voor takbreuk of ziekten en plagen die door tocht verergerd worden, zoals spint of meeldauw.

De Nothofagus antarctica, oftewel de schijnbeuk, is uitgeroepen tot boom van het jaar 2011 en is uitermate geschikt voor groendaken. Naast deze boom staan nog zes bomen op een poster die Plant Publicity Holland (PPH)in het het kader van het themajaar 2011 'Bomen op daken' in samenwerking met de begeleidingscommissie van het Gebruikswaardeonderzoek laanbomen heeft samengesteld.

In de brochure 'Dak en gevelgroen' staat veel informatie over dak- en gevelbegroening, aanleg en onderhoud, klimaatfactoren, uitgebreide beplantingslijsten en praktijkvoorbeelden.


(Bron foto: Pixabay)