Menu

‘*’

Akkerbouw
Foodsector
Paardenhouderij
Leermiddelen
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Engels
Natuurtijdschriften
www.coebbe.nl
circularbiobaseddelta.nl
groenkennisnet.nl
www.crkls.nl
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
KOM20011
1023396
1026097
1023973
1009607
1023399
Filter
 • nieuws

  Programma Kennis op Maat

  Oproep geopend voor projecten voor nieuw programma Kennis op MaatDe

 • presentatie

  Kennis op Maat –Rapportage dag

  KoM2000* - Rapportage over 2020

 • factsheet

  Flyer van Kennis op Maat (KOM)

  Via Groen Kennisnet maak je je Kennis op Maat (KOM) resultaat zichtbaar voor jouw doelgroep. Op een manier die aanspreekt. Met impact op de praktijk. Flyer KOM projecten.

 • nieuws

  Oproep voor Kennis op Maat-projecten

  De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food roepe

 • presentatie

  De Nieuwe Hovenier Kennis op Maat

  ter gelegenheid bijeenkomst CoP Klimaatadaptatie Zuidelijke Randstad

 • presentatie

  Rapportagemiddag Kennis op Maat, 14 januari 2021

  Powerpoints van de verschillende KoM-projecten.

 • rapport

  Maatschappelijke kansen benutten met kennis op maat

  In dit magazine maakt u kennis met tien mooie voorbeelden van projecten uit de Kennis op Maat-regeling.

 • nieuws

  Oproep geopend voor projecten programma Kennis op Maat

  De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri &a

 • overig
 • factsheet

  Factsheets Kennis op Maat project Kennistransfer Plantgezondheid KOM20001

  Akkerbouwers die zich snel en eenvoudig de laatste stand van de wetenschap over functionele agrobiodiversiteit (FAB), biostimulanten of onkruidbeheersing willen weten, krijgen het op een presenteerblaadje aangereikt. BO Akkerbouw en LTO Nederland verspreiden factsheets over deze onderwerpen breed in de sector. De Business Unit Open Teelten van Wageningen University & Research stelde de factsheets op voor het Kennis op Maat-project Kennistransfer Plantgezondheid. Hierin werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en BO Akkerbouw samen aan de ontsluiting van kennis voor telers.

 • rapport

  Netwerkdag Kennis op Maat project Sowing the seeds of Knowledge

  Presentaties van de Netwerkdag van Kennis op Maat project Sowing the seeds of Knowledge. De volgende presentaties werden gegeven: Working in Partnership in Plant Breeding, genetics and aligned disciplines; Breeding for insect resistance @WUR; Topsectorprojecten in plantenveredeling, weerbaarheid en plantenteelt; Tools voor genetische analyse in polyploïde gewassen: een brug tussen aardappels, bloemen en groenten

 • presentatie
 • nieuws

  Oproep geopend voor projecten voor programma Kennis op Maat - Boerenlandvogels

  De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat.

 • video

  Kennis op Maat ‘Schelpdieren, duurzaam en gezond’ - sessie 1: Gezondheidsaspecten schelpdieren

  Schelpdieren en vis worden als gezonde producten gezien. Het eten er van levert allerlei gezondheidsvoordelen op. Wat zijn nou eigenlijk de feiten en de fabels? Jolieke Warmer van Wageningen Universiteit gaat in op deze vraag.

 • presentatie

  Kennis op Maat ' Schelpdieren, duurzaam en gezond': sessie 1: Gezondheidsaspecten schelpdieren

  Schelpdieren en vis worden als gezonde producten gezien. Het eten er van levert allerlei gezondheidsvoordelen op. Wat zijn nou eigenlijk de feiten en de fabels? Jolieke Warmer van Wageningen Universiteit gaat in op deze vraag.
  Programma Kennis op Maat - Project ‘Schelpdieren, duurzaam en gezond’

  De wetenschappelijke kennis die is opgedaan over schelpdiervisserij -en kweek in relatie tot duurzame, natuurinclusieve productie en schelpdieren als een gezond, veilig en duurzaam product wordt het project ‘Schelpdieren, duurzaam en gezond’ op een toegankelijke manier vertaald voor praktisch gebruik door schelpdierkwekers, ketenbedrijven en visserijscholen. Ook natuur- en consumentenorganisaties en overheden profiteren van deze kennis. In de vorm van 'masterclasses' krijgen de verschillende doelgroepen actuele kennis over verschillende onderwerpen en vindt onderlinge uitwisseling plaats. Deze worden ondersteund met (interactieve) populaire documentatie, die online beschikbaar is en actueel wordt gehouden.

 • nieuws

  Oproep Kennis op Maat: LNV-MMIPS Voedselzekerheid en Landnatuur - Groen Kennisnet

  Er liggen kansen voor meerjarige kennisdelingsprojecten. Het Ministerie van LNV heeft een aantal specifieke thema’s benoemd binnen de zogeheten Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (LNV-MMIP’s). Bij Kennis op Maat gaat het om vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief.

 • video

  Kennis op Maat ‘Schelpdieren, duurzaam en gezond’ - sessie 2: 10 jaar MZIs

  De MZI's zijn een onlosmakelijk onderdeel geworden van de mosselkweek. Elk jaar worden plaatsings- en oogstgegevens gerapporteerd. In deze presentatie gaat Jacob Capelle van Wageningen Marine Research in op de trends die we zien als we deze gegevens van pakweg de afgelopen 10 jaar onder elkaar zetten. Welke factoren kunnen we vinden die van invloed zijn geweest op de opbrengst?

 • video

  Kennis op Maat 'Schelpdieren, duurzaam en gezond' - sessie 5: Schelpdieren en voedselveiligheid

  Schelpdieren groeien op in een natuurlijke omgeving. Dat betekent dat ze blootgesteld worden aan invloeden van buitenaf. Zo kunnen ze aanraking komen met bacteriën, virussen en toxische stoffen die in het water voorkomen. Maar ook met niet-natuurlijke stoffen zoals vervuilende stoffen uit de landbouw of de scheepvaart. Hoe zorgen we er eigenlijk voor dat consumenten veilig schelpdieren kunnen eten? Marnix Poelman van Wageningen Marine Research geeft antwoord op deze belangrijke vraag.

 • video

  Kennis op Maat ‘Schelpdieren, duurzaam en gezond’ - sessie 6: Ecosysteemdiensten van schelpdieren

  Schelpdieren zoals oesters, mosselen en kokkels worden al eeuwenlang opgevist en gekweekt voor menselijke consumptie. Maar ze vervullen nog veel meer functies voor de natuur en de mens. Dit noemen we ecosysteemdiensten. Welke ecosysteemdiensten zijn dit eigenlijk? Lisanne van den Bogaart van Wageningen Marine Research en Aad Smaal van Wageningen University nemen u mee in de veelzijdige rol die schelpdieren spelen.

 • geluidsopname

  Kennis op Maat ‘Schelpdieren, duurzaam en gezond’ - sessie 6: Ecosysteemdiensten van schelpdieren

  Schelpdieren zoals oesters, mosselen en kokkels worden al eeuwenlang opgevist en gekweekt voor menselijke consumptie. Maar ze vervullen nog veel meer functies voor de natuur en de mens. Dit noemen we ecosysteemdiensten. Welke ecosysteemdiensten zijn dit eigenlijk? Lisanne van den Bogaart van Wageningen Marine Research en Aad Smaal van Wageningen University nemen u mee in de veelzijdige rol die schelpdieren spelen.

1 2 3 ... 1416